Penningmeester

Functieomschrijving;

Taak 1 van 2 : Financieel beleid
Inhoud:
● Lid van dagelijksbestuur en beslissingsbevoegd als zodanig.
● Controleert het financieel beleid van de Regio
● Het maken van de begroting & afrekening per kalenderjaar
● Zorgt voor betalingen
● Zorgt voor het innen van betalingen
● Bijwonen van de regioraad
Contacten onderhouden met:
● Regiobestuur, Regioteams, Groepen, Land


Taak 2 van 2 : Financieel advies
Inhoud:
● Ontvangt de speltakbegrotingen op programmagebied en per activiteit
● Geeft advies aan de diverse speltak onderdelen m.b.t. bovenstaande
● Zorgt dat hij de gevraagde stukken van de genoemde onderdelen krijgt per
activiteit en per jaar
● Is een van de contactpersonen voor de groepen
● Heeft minimaal een keer per jaar overleg met het regioteam
● Is het hoofd van de cluster penningen(kasverantwoordelijken regioteams)
Contacten onderhouden met:
● Regiobestuur, Regioteams, Groepen, Land

Ben jij degene die wij zoeken? Neem dan contact met ons op.