Secretaris

Functieomschrijving;
Secretaris

Taak 1 van3 : Postadres
Inhoud:
● Lid van dagelijksbestuur en beslissingsbevoegd als zodanig.
● Is het postadres van de Regio
● Beheert de algemene correspondentie
● Stuurt post door naar de relevante personen in de Regio
● Bijwonen regioraad
Contacten onderhouden met/ op de hoogte zijn van:
● Regiobestuur, Regioteams, Groepen, Land


Taak 2 van3 : Notulen(Eventueel naar schil 2)
Inhoud:
● Verzorgt de notulen voor de verschillende vergaderingen
● Zorgt voor de correcte verspreiding van de notulen
● Legt een archief aan van notulen
● Bijwonen relevante vergaderingen
Contacten onderhouden met:
● Regiobestuur, Regioteams, Groepen, Land


Taak 3 van 3 : Verklaringen en registratie (Eventueel naar schil 2)
Inhoud:
● Verzorgt de registratie van de verklaringen van bevoegdheid bij het land
● Verzorgt de uitreiking van de erkenningen
● Is contactpersoon voor de Regio naar het land
● Is een van de contactpersonen voor de groepen
● Heeft minimaal een keer per jaar overleg met de regioteams
Contacten onderhouden met:
● Regiobestuur, Regioteams, Groepen, Land

Ben jij degene die wij zoeken? Neem dan contact met ons op.