Toelichting deelkwalificatie

Voor het behalen van jouw leidingkwalificatie volg je een of meerdere van de deelkwalificatietrainingen.
We bieden ook een verdiepingstraining ander gedrag.

Deelkwalificatie 1: Programma uitvoeren

In deze inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie programma uitvoeren wordt ingegaan op hoe je als leidinggevende een programma kunt presenteren en hoe je een activiteit kunt uitleggen aan jeugdleden.
Na het doorlopen van deze module:
• Kun je activiteiten introduceren of een verhaal vertellen.
• Kun je op een goede manier een spel leiden. 

Deelkwalificatie 2: Begeleiden van jeugdleden

Wanneer je een programma draait met kinderen wil je natuurlijk optimaal aansluiten bij de leeftijd van de doelgroep. Deze module leert je alles over specifieke eigenschappen van de verschillende leeftijdsgroepen, in gedrag, leervermogen, vaardigheden op niveau en lichamelijke en emotionele aspecten van de leeftijd. Ook wordt gekeken naar probleemgedrag en hoe je dit kunt herkennen en hierop kunt inspelen.

Deelkwalificatie 3: Scoutingvaardigheden

Is nog in ontwikkeling, we gaan hiervoor een scoutiviteit houden op 22 september 2024.
De deelkwalificatie is een uitzondering binnen de reeks theorie en achtergrond bij de deelkwalificaties. Voor deze deelkwalificatie verwijzen we naar de website van Scouting Nederland waar de eisen voor de verdiepingsinsignes Scouts uitgebreid beschreven staan, inclusief de benodigde toelichtingen.
Naast de website van Scouting Nederland kunnen ook de nodige handboeken (bijvoorbeeld pionieren) en websites van andere organisaties je helpen bij het verwerven van de benodigde theoretische kennis en achtergrondinformatie.

Deelkwalificatie 4: Scoutingkennis

In deze deelkwalificatie wordt ingegaan op Scouting kennis die onderdeel is van de kwalificatie voor leidinggevende, teamleider of op kamp. Na het doorlopen van deze inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie. :
• Heb je inzicht gekregen in achtergronden van het Scouting spel
• Heb je inzicht gekregen in Scouting Nederland specifieke richtlijnen en regelgeving

Deelkwalificatie 5: Programma voorbereieden

In deze deelkwalificatie wordt ingegaan op hoe je als leidinggevende een programma kunt voorbereiden en hoe je dat samen kunt doen met jeugdleden.
Na het doorlopen van deze module:
• Kun je op verschillende manieren activiteiten voorbereiden.
• Kun je samen met jeugdleden op een actieve manier een programma voorbereiden.

Deelkwalificatie 6: Programma evalueren

In deze deelkwalificatie wordt ingegaan op hoe je als leidinggevende een programma kunt evalueren en hoe je dat samen kunt doen met jeugdleden.
Na het doorlopen van deze module:
• Kun je op verschillende manieren activiteiten evalueren.
• Kun je samen met jeugdleden op een actieve manier een evaluatie uitvoeren.

Deelkwalificatie 7: Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijk ontwikkeling is het ontwikkelen van je eigen vaardigheden. Persoonlijke ontwikkeling is een breed concept dat bestaat uit verschillende elementen, waaronder de ontwikkeling van jouw zelfbewustzijn, identiteit, talenten en het benutten van jouw potentieel.
Werken aan je persoonlijke ontwikkeling doe je door je bewust te worden van alles wat er in je mars hebt en aan de slag te gaan om dit te verbeteren. Binnen Scouting krijgt de persoonlijke ontwikkeling van jeugdleden vorm door de doorlopende leerlijn, participatieladder en de progressiematrix. Ook volwassenen ontwikkelen zich binnen Scouting door de activiteiten en ervaringen die zij opdoen.